Kontakt

Kontakt

SCHVARCZ, s.r.o.
Podháj 65
974 05 Banská Bystrica
Slovensko
mobil:
+421(0) 905 750 846
+421(0) 948 047 313

email:
schvarcz.sro@gmail.com

fakturačné údaje:
IČO:     44863942
DIČ:     2022850687
IČ DPH:  SK2022850687

Spoločnosť zapísaná v obchodnom 
registri Okresnéhosúdu Banská Bystrica, 
oddiel: Sro, vložka 16761/S
 
mapa: